Al billede- og tekstmateriale er som udgangspunkt omfattet af loven om ophavsret. Brug af billeder og tekst, fundet på internettet kræver derfor altid forudgående aftale med ophavsmanden. Herudover er der en undersøgelsespligt, der indebærer, at man selv skal sørge for at undersøge, om materialet eventuelt kan bruges uden forudgående aftale. 


Inden enhver form for publicering sker, skal der derfor altid erhverves en gyldig licens til materiale, som er omfattet af loven om ophavsret. Foreligger der ikke en korrekt og gyldig licens til materialet, er det derfor et brud på loven om ophavsret.

Copyright Agent fremsætter i disse tilfælde krav om uretmæssig brug, på vegne af vores kunder. Endvidere er ophavsmandens markedsføringsindsats beskyttet i henhold til markedsføringsloven, herunder reglerne om snyltning.