Kravet består af et rimeligt vederlag, som skal forstås som betaling for en fiktiv licens, såfremt du havde erhvervet en gyldig licens. 

Yderligere pålægges der omkostninger i form af godtgørelse og manglende akkreditering i henhold til reglerne i loven om ophavsret.