Har du modtaget et brev?

Hvorfor har jeg modtaget et brev fra Copyright Agent?
Du har modtaget et brev fra os, da vi har konstateret og har bevis for, at der på en hjemmeside som du er ansvarlig for, er blevet anvendt ophavsretligt bes...
Thu, 9 Jul, 2020 at 10:51 AM
Hvem er Copyright Agent?
Copyright Agent samarbejder med ophavsmænd i forbindelse med beskyttelse af deres ophavsrettigheder på internettet. Idéen er opstået blandt en gruppe websho...
Thu, 9 Jul, 2020 at 10:53 AM
Jeg var ikke klar over, at materialet var beskyttet i henhold til ophavsretsloven og markedsføringsloven
Al billede- og tekstmateriale er som udgangspunkt omfattet af loven om ophavsret. Brug af billeder og tekst, fundet på internettet kræver derfor altid forud...
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:00 AM
Hvordan beregner I kravets størrelse?
Kravet består af et rimeligt vederlag, som skal forstås som betaling for en fiktiv licens, såfremt du havde erhvervet en gyldig licens.  Yderligere pålægge...
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:04 AM
Kan jeg ikke bare fjerne teksten og dermed betragte sagen som afsluttet?
Nej, da krænkelsen allerede er sket, er ophavsmanden berettiget til at modtage rimeligt vederlag og godtgørelse for den uberettigede brug af materialet.
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:06 AM
Må jeg beholde billedet eller teksten på hjemmesiden når kravet er betalt?
Nej, materialet skal fjernes med det samme. Ønsker du fortsat at anvende teksten, skal tilladelse indhentes fra ophavsmanden.
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:09 AM
Hvad sker der, når jeg har betalt kravet?
Når vi har modtaget korrekt indbetaling, vil vi afslutte sagen. Du får naturligvis en bekræftelse på, at sagen er afsluttet.
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:07 AM
Hvad nu hvis en anden har lavet min virksomheds hjemmeside?
Vi er godt klar over, at hjemmesider ofte designes og udvikles af tredjeparter. Dog er det i sidste ende virksomheden, der publicerer materialet, som er ans...
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:16 AM